Οι ΑΤΛΑΝΤΕΣ αποτελούν μια σειρά από 4 ΑΤΛΑΝΤΕΣ πάνω στην ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΖΩΟΛΟΓΙΑ και ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ.