Γεωγραφικό Ινστιτούτο Σωκράτη Αγγελέτου

Το ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ δημιουργήθηκε το 1976 για τη μελέτη και έκδοση σχολικών χαρτών. Οι χάρτες μας είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με τα πλέον επαινετικά σχόλια. Η υψηλή ποιότητα των χαρτών μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των εκπαιδευτικών που τους χρησιμοποιούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Κατηγορίες

 • Ανατομία

  Ανατομία (10)

  Οι ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 10 χάρτες διπλής όψης.
 • Άτλαντες

  Άτλαντες (4)

  Οι ΑΤΛΑΝΤΕΣ αποτελούν μια σειρά από 4 ΑΤΛΑΝΤΕΣ πάνω στην ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΖΩΟΛΟΓΙΑ και ΦΥΤΟΛΟΓΙΑ.
 • Γεωγραφία

  Γεωγραφία (9)

  Οι ΧΑΡΤΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 9 χάρτες διπλής όψης.
 • Ζωολογία

  Ζωολογία (21)

  Οι ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 11 χάρτες διπλής όψης.
 • Ιστορία

  Ιστορία (13)

  Οι ΧΑΡΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ περιλαμβάνουν 13 ενότητες από την Αρχαία, Βυζαντινή και Νεότερη ιστορία. Με ένθετους αυτοτελείς χάρτες στην Α' και Β' όψη δημιουργείτε μια πλήρης και λεπτομερής σειρά 69 ιστορικών χαρτών.
 • Φυτολογία

  Φυτολογία (14)

  Οι ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 10 χάρτες διπλής όψης και άλλους 4 μιας όψης.