ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ (1986)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Παγκόσμιος χάρτης που απεικονίζει τα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά συγκροτήματα το έτος 1986, δηλαδή λίγο πριν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης (Ε.Σ.Σ.Δ).
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει τους χάρτες:
α. ΝΟΤΙΑ ΑΣΙΑ-ΙΝΔΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
β. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ
γ. ΑΦΡΙΚΗ
δ. ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
στ.ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ