Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ (1812)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Η Ευρώπη στην περίοδο της μεγάλης ακμής του Ναπολέοντα, η πορεία στη Μόσχα, καθώς και όλες οι μεγάλες μάχες την περίοδο (1796-1812)
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει τους χάρτες:
α. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ (1815)
β. Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ ΩΣ ΤΟ ΣΥΝΕΔΙΟ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ (1815-76)
γ. Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (1866-71)
    Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
δ. Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟ 1900
ε. ΟΙ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΩΣ ΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
στ. Η ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΤΟΝ 19Ο ΑΙΩΝΑ