Α΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1914-18)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Εμφανίζονται τα όρια των κρατών στην Ευρώπη πριν και μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Χαρακτηριστικό είναι ο διαμελισμός και η αποκοπή εδαφών των κεντρικών αυτοκρατοριών Γερμανίας, Αυστρουγγαρίας, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Βουλγαρίας που ήταν οι ηττημένοι του πολέμου..
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει τους χάρτες:
α. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ
β. ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
γ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
δ. ΜΕΤΩΠΟ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ε. ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
στ. Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ