Ελλάδα Γεωφυσικός

40.00 

Α΄ΟΨΗ: ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ

Β’ ΟΨΗ : Περιλαμβάνει  τους θεματικούς χάρτες

  • ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
  • ΧΑΡΤΗΣ ΣΕΙΣΜΩΝ
  • ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
  • ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ
  • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαστάσεις: 100 x 140 cm

Κλίμακα: 1 : 700 000