Οι ΧΑΡΤΕΣ ΦΥΤΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 10 χάρτες διπλής όψης και άλλους 4 μιας όψης.