ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΟ 324 π.Χ.

40.00 

Ο χάρτης δείχνει την εξτρατεία του μ. Αλεξάνδρου (334π.Χ.-324π.Χ.), που κατέλυσε την περσική αυτοκρατοράι και θεμελίωσε ένα νέο οικουμενικό κράτος στον ασιατικό χώρο.
Στο χάρτη σημειώνεται η νικηφόρα προέλαση, η θέση των κυριότερων συγκρούσεων και οι νέες πόλεις που μεταλαμπάδευσαν τον ελληνικό πολιτισμό στην Ασία.
Ο θάνατος του Αλεξάνδρου στη Βαβυλώνα το 323 π.Χ σε ηλικία 32 χρόνων, είχε ως επακόλουθο τη διάσπαση της αυτοκρατορίας στα κράτη των διαδόχων (βλ. Ένθετο χάρτη).