ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ (1812-13)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Φαίνονται τα νεα όρια των βαλκανικών κρατών μετά τους βαλκανικούς πολέμους. Η Ελλάδα απελευθερώνει το μεγαλύτερο τμήμα των εδαφών της.
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει (6) αυτοτελείς χάρτες με θέματα:
α. ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ (1878-1912)
β.  Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1912-13)
γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ
δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ε.  ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ

στ. Β΄ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1913)