Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΝ 16Ο ΑΙΩΝΑ (1580)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Δείχνει τα όρια της Αγίας Ρωμαΐκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους, την εξάπλωση του οίκου των Αψβούργων και την Οθωμανική Αυτοκρατορία σε περίοδο μεγάλης ακμής.

Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει τους χάρτες:

α. Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (15Ος -16Ος αι.)

β. Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

γ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

δ. Η ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ

ε. Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ 1789

στ.Ο ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ