Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-27)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Παρουσιάζει τον  ελληνικό χώρο με τα σπουδαιότερα γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στη μεγάλη επανάσταση του 1821 – 27. Δεξιά επάνω  ένθετος χάρτης με τις επιχειρήσεις στη Μολδοβλαχία (Φλεβάρης-Σεπτέμβρης 1821)
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει (6) λεπτομερειακούς χάρτες που εμφανίζουν την Ελλάδα και τους αγώνες της να ελευθερωθεί την περίοδο (1453-1821):
α. ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1683
β.  Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ ΤΗΣ (1683-1924)
γ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ-ΒΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ (1453-1821)
δ. ΟΙ ΛΑΤΙΝΙΚΕΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ
ε. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟ 1821
στ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1830-1912)