Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1939-45)

40.00 

Ά ΟΨΗ: Παρουσιάζεται η Ευρώπη πριν και μετά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. Νέος πολιτικός χάρτης της Ευρώπης μετά την ήττα του άξονα.
Β ΟΨΗ: Περιλαμβάνει τους χάρτες:
α. Η ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ (1939-43)
β. Η ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ (1943-45)
γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ
δ. ΕΛΛΗΝΟΙΤΑΛΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1940-41)
ε. ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
στ. Η  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ (1930-41)- Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ (1941-45)