Χάρτης Νότιας Αμερικής

40.00 

Διαστάσεις: 90 x 130 cm

Κλίμακα: 1 : 10 000 000