Χάρτης Βόρειας Αμερικής

40.00 

Διαστάσεις: 90 x 130 cm

Κλίμακα: 1 : 10 000 000

Περιγραφή

Ά ΟΨΗ :ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ χάρτης Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Διακρίνονται τα όρια των Πολιτειών της Αμερικής και των Πολιτειών του Καναδά. Δίδεται μια πλήρης και σύγχρονη ονοματολογία.
 

Β ΟΨΗ: ΓΕΩΦΥΣΙΚΟΣ χάρτης Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής. Απεικονίζεται εντυπωσιακά το ανάγλυφο του εδάφους και αναδεικνύεται η μεγάλη πτύχωση της Δυτικής Οροσειράς και των Βραχωδών Ορέων.