Χάρτης Ασίας

40.00 

Α΄ΟΨΗ: ΧΑΡΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Β’ ΟΨΗ : Περιλαμβάνει  τους θεματικούς χάρτες

  • ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
  • ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ
  • ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
  • ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

Διαστάσεις: 90 x 130 cm

Κλίμακα: 1 : 10 000 000