Ευρώπη Πολιτικός

40.00 

Α΄ΟΨΗ: ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

Β’ ΟΨΗ : Περιλαμβάνει  τους θεματικούς χάρτες

  • Α.Ε.Π
  • ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
  • ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΝΟΡΩΝ
  • ΠΛΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΤΩΧΕΣ ΧΩΡΕΣ
  • ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
  • ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΕΙΣ Ε.Ε.

 

Διαστάσεις: 100 x 140 cm

Κλίμακα: 1 : 5 000 000