ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΩΣΗ – Η ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ

25.00 

Διάσταση 70 x 100 cm.