Οι ΧΑΡΤΕΣ ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 11 χάρτες διπλής όψης.