Οι ΧΑΡΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ αποτελούν μια σειρά από 10 χάρτες διπλής όψης.