ΠΡΟΦΙΛ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Το Γεωγραφικό Ινστιτούτο του Σωκράτη Αγγελέτου ξεκίνησε την δραστηριότητά του το 1976 με σκοπό την ανάπτυξη και έκδοση ποικίλλων σχολικών χαρτών και ατλάντων. Μεταξύ αυτών χάρτες γεωγραφίας, ιστορίας, ανατομίας, ζωολογίας, χημείας, φυτολογίας, κτλ.

Σκοπός του Ινστιτούτου είναι να προμηθεύσει δασκάλους και μαθητές με ένα αναπόσπαστο εργαλείο εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με χάρτη βοηθά τους μαθητές να συνδέσουν την πληροφορία με την εικόνα και έτσι είναι ευκολότερη η κωδικοποίηση των σημαντικότερων σημείων του μαθήματος. Κατά αυτό τον τρόπο η χρήση του χάρτη προωθεί την «κατανόηση και όχι την απομνημόνευση»

Οι χάρτες σχεδιάζονται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη χρήση του εξελιγμένου τοπογραφικού προγράμματος ARC/ INFO, ώστε η αποτύπωση των ανάγλυφων να είναι η πλέον ποιοτική. Οι χάρτες πλαστικοποιούνται με ζελατίνα ματ και η ανάρτηση τους γίνετε με πλαστικές ράβδους και αντίστοιχο κορδόνι. Με αυτόν τον τρόπο μπόρει να έχουμε ανάρτηση της Α’ ή της Β’ όψης του χάρτη. Τοποθετούνται σε χαρτοκύλινδρο, ώστε να προφυλάσονται από οποιαδήποτε φθορά. Ξεδιπλώνονται εύκολα, λόγω της μοναδικής τους κατασκευής και αποθήκευσης σε χαρτοστάτη.

Οι χάρτες του Γεωγραφικού Ινστιτούτου προτιμώνται από όλα τα σχολεία και τους δασκάλους σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, λόγω της εξαιρετικής τους ποιότητας και της προσιτής τους τιμής. Τέλος, όλοι οι χάρτες του Ινστιτούτου είναι εγκεκριμένοι από το Υπουργείο Παιδείας- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.